van PANDORAvzw (klik op Brochure)

Iemand luistert naar jou .....


Je bent bang, je hebt schuldgevoelens, je twijfelt aan jezelf en aan de hele wereld ... de controle over je leven ontsnapt je.

Je stelt je maar één vraag meer .... “wie zou mij geloven” ? Wie gelooft dat die lieve, brave man zo hard en meedogenloos kan zijn ? Wie gelooft dat je je voelt als in een gevangenis ? Wie gelooft dat je zo bang bent dat onder de mensen komen een marteling is ? Wie gelooft dan je “man” zijn danig wordt gekwetst ?

Je bent niet alleen .... het kan iedereen overkomen ....

Heb je het gevoel dat je enkel overleeft ?
Heb je het gevoel dat je leven enkel nog maar een voorkomen van geweld is ?
Zie je geen uitweg meer ?
Ben je bang dat vandaag of morgen iets heel ernstigs staat te gebeuren ? Dat je de controle verliest ?
Ben je bang dat je kinderen lijden onder de situatie ?

Wij willen met deze brochure het taboe doorbreken. Wij willen je ondersteunen en je opnieuw moed geven om je angst, je onmacht, je schaamte om te buigen in een weerbaar bestaan.

Pandora vzw luistert en gelooft wat jij hebt meegemaakt.

Misbruikt worden, slagen krijgen, bedreigd worden, opgesloten worden, seksueel misbruikt worden, gepest worden .... het zijn één voor één vernederende en pijnlijke ervaringen.

Je angst om erover te praten is waarschijnlijk nog groter dan de angst die je nu teistert ... je bent bang om veroordeeld te worden ...

Toch is praten de eerste stap naar verwerking.

Pandora vzw is er om eerst en vooral naar jou te luisteren, om je te steunen en je zelfvertrouwen weer op te krikken.

Je bent het waard ! Je hebt het recht een leven te leiden, jou leven te leiden, jezelf te zijn !

Alarmsignalen

Mishandeling sluipt langzaam in een relatie. Het is een voortschrijdende toestand waar periodes van rust, opbouwende spanningen en gewelduitbarstingen zich kunnen opvolgen. Die periodes worden alsmaar korter en het geweld alsmaar erger.

Hierna vind je een paar signalen die je aan de alarmbel kunnen doen trekken.

Geestelijk geweld

- wat jij denkt en voelt is niet van belang voor de andere. Jij mag geen eigen mening hebben. Met jou verlangens wordt geen rekening gehouden.
- de andere bepaalt hoe je je gedraagt, kleedt, met wie je omgaat, waar jullie naartoe gaan.
- iedereen waar je mee omgaat wordt aan kritiek blootgesteld ... je mag ze niet meer zien.
- jaloezie viert hoog tij
- jij krijgt de schuld van alles wat misloopt maar jij bent ook voor alles verantwoordelijk.
- jij wordt vernederd (je kan niets, je bent niets, je doet niets) in het bijzijn van je kinderen en andere geliefde personen
- de andere stelt de regels op en jij wordt voortdurend gecontroleerd
- zaken waar je speciaal aan houdt worden gewoonweg vernield
- geldzaken worden jou ontzegd
- je mag niet gaan werken, je mag het huis niet uit

Lichamelijk geweld

- de kleinste aanleiding is goed voor een pak slaag
- je wordt geslagen en geduwd in het bijzijn van de kinderen
- je wordt geslagen met een riem, een vuist, een stok
- je wordt in je buik gestampt wijl je zwanger bent
- je wordt verwond met een mes, een sigaret, ... liefst op onzichtbare plaatsen van je lichaam
- je wordt uit huis gezet, ook in de vrieskou

Seksueel geweld

- je wordt gedwongen tot vrijen
- je wordt gedwongen dingen te doen waar je geen zin in hebt
- je wordt verplicht om naar pornofilms te kijken en bepaalde handelingen uit te voeren
- je wordt vastgebonden en geslaan tijdens het vrijen
- je wordt verplicht met derden te vrijen
- je wordt verwond

Geestelijke mishandeling

Hier word je hele persoonlijkheid onderdrukt ... je wordt zijn/haar dubbelganger in denken en doen ... je wordt voortdurend vernederd, neergehaald, afgebroken ....

De gevolgen hiervan zijn veel ingrijpender want niemand ziet het ... je voelt je op termijn niets of niemand meer .... en niemand weet het.

Hoe erger het geestelijk geweld wordt, hoe nabijer ook het lichamelijk en seksueel geweld komt ... de kleinste aanleiding kan dan het geweld veroorzaken. Een bloesje dat te ver openstaat, teveel aandacht voor de kinderen, naar de kapper geweest ... alles kan aanleiding zijn tot de gewelduitbarsting.

De geestelijke onderdrukking is veel erger dan het lichamelijke geweld ... een blauw oog geneest sneller dan een blauwe ziel !

Wie zijn wij ?

Een groep gemotiveerde, gewone mensen ... met allerlei beroepen en interesses ... een team geëngageerde mensen die dankzij een degelijke opleiding door mensen die reeds jaren in de werking rond deze problematiek zitten, een luisterend oor en ondersteuning kunnen bieden aan elkeen die van dicht of verder te maken heeft met geweld.

Wij willen je vooral de aandacht, erkenning en respect geven waar je zoveel recht op hebt maar niet vindt ...

Wij willen je graag op weg helpen om je eigen kracht terug te vinden, om zicht te krijgen op je leven ... en mogelijke stappen te ondernemen om een halt toe te roepen aan de pijn.

Wat bieden wij ?

Een mogelijkheid om anoniem te vertellen wat je wil, wat je voelt, wat je denkt ... en de vragen die je hebt te stellen ... wij luisteren naar jou en steunen je, op gelijk welk ogenblik dag en nacht, als je bang bent, als je in je bed ligt te piekeren, als je twijfelt, als je van hem/haar houdt maar het geweld niet langer aankan, als je voelt dat je aan het wegglijden bent ....

Je kan bij ons terecht via telefoon op nummer 03/899.45.48 24 uur op 24 uur, dag en nacht dus, 7 dagen op 7.

Blijf niet alleen zitten met je angst en vragen ....

Wat kan je zelf doen ?

* ga op zoek naar informatie, lees over de problematiek (lijst in bijlage)
* hou een lijstje bij van de belangrijkste telefoonnummers die je nodig kan hebben (diensten en opvangmogelijkheden te verkrijgen bij Pandora vzw)
* maak fotokopies van de belangrijkste documenten, hou een dubbel van de huissleutels, hou wat extra geld opzij indien mogelijk

Bij wie kan je terecht ?

* zoek een vertrouwenspersoon
* praat over wat er je overkomt, eventueel anoniem met pandora
* praat met je huisarts als je er een vertrouwensrelatie mee hebt opgebouwd ... hij kan je helpen ook als je maar met halve woorden kan praten en probeer bij elke mishandeling een medisch attest te vragen (bij zichtbare letsels).
* ga eventueel naar de politie ... er is wel altijd iemand die zich met de problematiek bezighoudt en hiervoor een speciale opleiding heeft gehad.
* als je klacht wil neerleggen, kan je je laten begeleiden door een Centrum voor Slachtofferhulp. Probeer je op voorhand voor te bereiden, schrijf de dingen op zodat je niets vergeet. Vraag het nummer van het proces-verbaal op en teken dit niet vooraleer het nauwkeurig nagelezen te hebben.
Hou er rekening mee dat ook de “beklaagde” zal worden verhoord en vraag eventueel beschermende maatregelen. Het proces-verbaal wordt dan naar de Procureur des Konings gestuurd en die kan u dan op zijn beurt ook vragen stellen. Hij beslist of de klacht wordt aanvaard of geseponeerd (geklasseerd zonder verder gevolg).

De wet op partnergeweld

Wat houdt die wet in het kort in ?

* een man die zijn vrouw slaat, kan zestien dagen tot zes maanden gevangenisstraf krijgen
* een man die zijn vrouw mishandelt met voorbedachte rade, kan twee maanden tot een jaar achter de tralies worden gezet.
* een man die zijn vrouw zodanig mishandelt dat zij niet meer kan gaan werken, kan vier maanden tot twee jaar de gevangenis in geraken.
* de Procureur des Konings mag eventueel een bevel tot huiszoeking geven en de dader laten arresteren.

Meer informatie over deze wet vind je o.a. bij de Dienst Slachtofferhulp van de Rechtbanken.

Wil je weg bij je partner ... vergeet deze dingen niet !

Ga je weg, neem geld mee, het huwelijksboekje, ziekenfondsboekje, identiteitskaart, bewijs vankinderbijslag, rekeningen op naam, laatste loonbriefje van je partner, spaarboekjes, ...

Ga naar de bank en laat eventueel je rekening blokkeren en een mogelijke volmacht intrekken.

Stap naar de dienst bevolking of naar de politie binnen de 24 uur om te melden dat je het echtelijk dak hebt verlaten (ook al is het maar tijdelijk). Je geeft je nieuwe adres door (en vraagt dat het geheim blijft).

Ga ook naar het ziekenfonds waar je kindergeld kan aanvragen voor de kinderen die bij jou wonen. Regel er uw ziekteverzekering.

Verwittig eventueel de vakbond, de rva (rijksdienst voor arbeidsbemiddeling) om de uitbetaling van een mogelijke uitkering te regelen.

Heb je geen inkomen, stap naar het OCMW en vraag een bestaansminimum aan. Hier krijg je eventueel ook gratis rechtshulp.

Kan je nergens terecht, dan kan je contact opnemen met een vluchthuis ... zij helpen je wel verder ... daar kan je tot rust komen en blijft je verblijf geheim. Bel ons gerust voor telefoonnummers.

Uiteindelijk is het de Vrederechter die toelating geeft om alleen te gaan wonen, eventueel om “dringende en voorlopige maatregelen te treffen”. Hij zal u verder begeleiden qua kinderen, huisraad, deel van het geld, ... en vraag eventueel hulp bij een advocaat, een notaris of gespecialiseerde diensten.

Dit is gericht aan jongeren .....

Je weet beter teveel dan te weinig of helemaal niets ....

Partnergeweld .... zorg dat je er voldoende over weet en probeer uit te vissen hoe je je voelt wanneer er over gesproken wordt, wanneer je ermee geconfronteerd wordt. Probeer erover te praten om ergere dingen te voorkomen.

In relaties heb je niet alleen het fysieke en seksuele geweld maar ook en vooral het geestelijke geweld.

Geestelijk geweld uit zich in vernederen, negeren, uitschelden, bespotten, dreigen, verbieden, altijd moeten toegeven, controleren, je belachelijk maken, in woede uitbarsten, je beschouwen als bezit, pesten .....

Lichamelijk geweld is veel duidelijker ... al plagend of spelend over je grenzen gaan, je pijn doen, je opzettelijk pijn doen, slaan, schoppen, .....

Seksueel geweld begint al met aanrakingen die je liever niet hebt, je onder druk zetten om te vrijen, je dwingen zaken te doen die je zelf niet of nog niet wil, ...

Denk niet .... geweld komt alleen voor in armere gezinnen of in gezinnen waar niemand verder studeert .... geweld binnen een relatie komt zeer weinig voor .... Weet dat in 1 op 5 gezinnen een of andere vorm van geweld voorkomt en dat het iedereen kan overkomen.

Neem je gevoelens ernstig ... wat je voelt is echt. Je hebt recht op een leven waarin je binnen je relatie jezelf kan zijn, waarin je je gewaardeerd voelt.

Erover praten is de eerste stap ... vertrouw je niemand binnen je familie, je school, je vrienden ... neem dan de telefoon en bel even met pandora ... wij luisteren naar jou.


Er werd een toneelstuk over partnergeweld geschreven door Geert Vermeulen ... in samenwerking met LRV-producties, Pandora vzw, CAW De Kempen en de Bijzondere Jeugdzorg. Wil je meer uitleg ... neem contact op.

Heel in het kort gaat het hierover : “Jana, een meisje van 16 jaar en Rob, een jongen van 19 jaar, hebben samen een relatie. Ze zitten in dezelfde klas. Samen maken ze een eindwerk over geweld. Rob is omwille van familiale omstandigheden een paar jaar blijven zitten. Ondanks hun grote verliefdheid loopt hun relatie allesbehalve op wieltjes. Hoe meer persoonlijke vragen Jana begint te stellen, hoe stroever Rob reageert. Een eerste breuk wordt nog gemakkelijk gelijmd, hun eindwerk krijgt stilaan vorm, hun relatie bloeit open. Tot Jana , mede dankzij de inzichten die zij via haar eindwerk verwerft, de eigen relatie opnieuw in vraag stelt, ... en het Rob allemaal te veel wordt”.

Wil je hierover meer informatie, bel even

Mannenmishandeling ... nog steeds een taboe

“Het aantal mannen dat openlijk toegeeft dat hij regelmatig door zijn vrouw wordt mishandeld wordt steeds groter. Volgens een recente studie van de BBC zou in Engeland bijna 1/5 van de mannen geregeld het slachtoffer worden van huishoudelijk geweld.” – Humo, 23/10/2001

“De man die door zijn vrouw geslagen wordt, verstopt zich achter een gordijn van schaamte”.

In Denemarken werd hierover een studie gedaan en hulpverleners ervaren ook daar dat het probleem steeds meer toeneemt. Omdat het beeld van mannen die door hun vrouw worden geschopt of geslagen met een koekenpan nog steeds op de lachspieren werkt ... is het voor die mannelijke slachtoffers extra moeilijk om uit de taboesfeer te komen.

Zoals bij ons lopen heel wat huwelijken stuk ... na de scheiding zijn mannen ook vaak het slachtoffer van psychisch geweld als het gaat om het hoederecht of bezoekrecht voor de kinderen. Vaak worden zij door hun ex beschuldigd van onzedelijke praktijken ...

En in veel relaties draagt de vrouw de broek ... zij gaat uit werken en neemt het huishouden op zich maar ... heel dikwijls wordt ook van de man (en terecht) een deel van het huishoudelijk werk gevraagd ... maar zijn inspraak in datzelfde huishouden krijgt hij vaak nog niet ! De emancipatie van de man staat duidelijk aan de orde.

Ook bij Pandora kunnen mannelijke slachtoffers terecht. Wij garanderen een totale anonimiteit en geven die mannen bijgevolg de mogelijkheid om zonder enige schaamte over hun soms netelige situatie te praten. Bij ons kunnen ze vrijuit spreken zonder enige angst noch achterdocht.

Het leven en je relatie hoeven niet altijd zo somber te zijn .... hier volgen enkele tips om van je relatie een meevaller te maken !!!

EEN LIEFDEVOLLE RELATIE ONTWIKKELEN IS EEN LEVENSWERK !!!!

EIGENWAARDE/VERTROUWEN OMGAAN MET CONFLICTEN

* Je accepteert jezelf en elkaar in je eigenheid. * Conflicten worden aangepakt en uitgepraat. Zeg wat je dwarszit en hoe jij je daarbij voelt.

* Er is een evenwicht tussen geven en nemen. * Er is een open en spontane communicatie, je luistert naar elkaar.

* Je kan er allebei van genieten alleen te zijn. Je hoeft niet alles samen te doen. * Discussies verlopen op een eerlijke en democratische manier. Je hebt allebei recht op een eigen mening.

* Je respecteert elkaar privacy en persoonlijke interesses. * Regels en grenzen zijn bespreekbaar.

* Je mag zijn wie je bent : jouw groei en vrijheid zijn belangrijk.

* Je staat open voor opbouwende kritiek
* Je hebt allebei vertrouwen in jezelf en elkaar. Je gelooft in je eigenwaarde.

* Je accepteert elkaars fouten en je leert eruit.
* Je kan zowel samen als met anderen plezier maken.

* Je houdt je geen van beiden bezig met het fixeren of controleren van de andere.

DE ALLERBELANGRIJKSTE RELATIE IS DEZE MET JEZELF !