Voldens Former


Fysisk vold:

Fysisk vold er brug af enhver form for fysisk magt som ved at smerte, skade, skræmme og krænke, påvirker et andet menneske til at holde op med at gøre noget det ville gøre, eller gøre noget mod sin vilje.

Som det ses, lægger definitionen vægt på at offeret er blevet kontrolleret, ydmyget og nedbrudt.


Materiel vold:

Materiel vold er alle handlinger, rettet mod ting eller genstande, som gennem at de virker skræmmende eller krænkende, påvirker andre til at gøre noget mod sin vilje eller holde op med at gøre noget de vil.


Sexuel vold:

Sexuel vold er alle handlinger der retter sig mod en anden persons sexualitet, som gennem at de smerter, skader, skræmmer eller krænker, får denne person til at gøre noget mod sin vilje eller holde op med at gøre noget hun vil.


Psykisk vold:

Psykisk vold er alle måder at skade, skræmme eller krænke på, som ikke er direkte fysiske i sin natur, eller måder at styre eller dominere andre på ved hjælp af bagvedliggende