Kontrollerende adfærd


Partnervold handler altid om kontrol. Uanset om der er tale om fysisk, psykisk eller andre former for vold i parforholdet, tjener det til formål at opnå kontrol over partneren, og så tvivl om virkelighedsopfattelse og selvopfattelse. Den kontrollerende adfærd kan være åbenlys eller af mere subtil karakter.

Kontrollerende adfærd kan maskeres som bekymring og omsorg; bekymring for dit velbefindende, sikkerhed, følelsesmæssige og psykiske helbred, bekymring for din evne til at træffe fornuftige og rationelle beslutninger, bekymring for din måde at administrere din tilværelse på.

Eksempel

En psykisk voldelig mand, der dybest set var imod sin hustrus ønske om at færdiggøre sin universitetsuddannelse, kom til udtryk som omsorg og bekymring. Når hun om aftenen sad bøjet over studiebøgerne kom han ofte hen til hende, strøg hende kærligt over håret og spurgte:

Er der noget i vejen?

Hun svarede hver gang forbavset:

Nej, hvorfor tror du det?

hvortil han svarede:

Du ser ikke ud som om, du har det helt godt. Er du sikker på, der ikke er noget i vejen?

Mandens "omsorg" forårsagede med tiden, at studiebøgerne blev forbundet med ubehag, og kvinden endte med at opgive sine studier. Hendes egen oplevelse var, at hun ikke var i stand til at koncentrere sig om studiet, og troede, at beslutningen om at færdiggøre sin uddannelse havde været en fejldisponering fra hendes side.


Kontrol af din identitet

Den voldelige partner vil ofte forsøge helt eller delvis at kontrollere forskellige aspekter af din identitet. Det kan være tøjet, du går i, den make-up og parfume du bruger. Det kan være beslutninger om din uddannelse og karriere, måden du taler på, hvordan du bevæger dig, din opførsel ude og hjemme.

Har du virkelig tænkt dig tage dét på i aften?

Den parfume lugter som opvaskevand!

Du er altid så påtaget munter, når du er sammen med dine venner. Hvor gode venner er det egentlig?

Jeg har købt noget sexet undertøj til dig i stedet for de kedelige bedstemor trusser, du plejer at gå i.

Du mener ikke alvorligt, at du vil til at læse videre?! Det har vi ikke råd til. Der er ikke noget at diskutere!Kontrol af tid

Den voldelige partner kan udøve kontrol ved at lade dig vente på sig, og dermed opnå kontrol over, hvordan du kan administrere din tid.

Ok, jeg er færdig og er klar til at.. (tale med dig, gå på indkøb, gå i seng, spise middag)

Du stopper øjeblikkeligt, hvad du er i gang med, da du har ventet på ham, men han er alligevel ikke helt færdig. Han skal først.. (foretage et telefonopkald, smøre en sandwich, tage et brusebad, checke mail).

Jeg troede, du var færdig?

Som om, jeg aldrig ventede på dig! Tror du, jeg bare kan smide, hvad jeg har i hænderne, når du kræver det?

Udover at kontrollere din tid, får han lejlighed til at bebrejde dig. Skulle du have forsøgt at udnytte ventetiden med egne gøremål, får han tilmed en chance til at bebrejde dig, at det er ham, der venter på dig, ikke omvendt.

Andre, mindre åbenlyse måder at kontrollere din tid på kan være at overlade det meste eller alt husligt arbejde til dig og derpå beklage sig over, når du bruger tid på dig selv, kritisere kvaliteten af, hvad du har gjort, eller bebrejde dig for, hvad du ikke har nået. Han kan også udsætte lovede gøremål i det uendelige og opnå, at du selv gør det, da det ellers ikke bliver gjort.


Kontrol af virkeligheden

Den voldelige partner vil ofte definere virkeligheden for jer begge.

Det passer ikke!

Det har jeg aldrig sagt!

Det var ikke, hvad du sagde!

Det er ikke sådan, jeg husker det!

Det var ikke, hvad der skete!

Det var ikke, hvad du så!

Det var ikke, derfor du gjorde det!

Du gør et stort nummer ud af en bagatel!

Du er for nærtagende!

Partneren påtager sig at kende, definere og fortolke din opfattelse af virkeligheden uden hensyn til, hvordan du selv ser og oplever tingene og hvad der rent faktisk er sket og sagt. Din egen opfattelse, sanser og følelser er uden betydning. Han kender dig bedre, end du kender dig selv, og hans mening og tolkning er ikke åben for diskussion eller korrektion. Denne form for vold er yderst skadelig, da du kan nå et punkt, hvor du begynder at sætte spørgsmålstegn ved dine evner og din mentale tilstand.


Kontrol af ansvar

Ved at bebrejde dig hans egen opførsel, søger den voldelige partner at fralægge sig ethvert ansvar; du bliver den skyldige part i forholdet.

Jeg slog dig, fordi du gjorde mig så gal!

Jeg gjorde det, fordi du..

Du huskede mig ikke på, at jeg skulle..

Hvad med om du selv foregik med et godt eksempel!

Du siger selv, at..Kontrol af økonomi

Den voldelige partner kan nægte at lade dig få overblik over jeres fælles økonomi, for eksempel ved at nægte dig adgang til kontoudtog, budgetter, home banking, møder med banken m.v. Han kan undlade at oplyse dig om sin indtægt, nægte at blive holdt ansvarlig for, hvad han bruger jeres fælles penge til, foretage dyre indkøb uden først at drøfte det med dig. Det kan også ske, at du er nødt til at tigge om penge til fælles udgifter og husholdning eller at undvære basale ting til dig selv og børnene.