Hvorfor bliver vi?


For den udenforstående, der ikke selv har levet i et voldeligt parforhold, kan det være næsten umuligt at forstå, hvad der kan få en voldsramt kvinde, der tydeligvis bliver mishandlet, til at blive hos sin voldelige mand.


Praktiske årsager

Der er et rent umiddelbart problem: hvor tager man hen? Ikke alle bor tæt ved et krisecenter, eller krisecentret har ikke plads. Ikke alle har familie og venner, der kan tage imod en (og børnene) med åbne arme, og det er ikke sikkert, at økonomien strækker til at leje en bolig.


Håb

Det kan være svært at give slip på håbet. Hver gang de gode stunder indtræder kan det være svært, hvis ikke umuligt, at forstå, hvorfor det ikke varer ved, når det pludselig går så godt.


Følelser

De fleste voldelige mænd er andet og mere end voldelige. De har også de gode kvaliteter, som man oprindeligt faldt for. Der kan være tale om stærk kærlighed imellem parterne. Det er svært at forlade en mand, man elsker.


Trusler

Man kan være blevet truet med, at han tager børnene eller, at man bliver slået ihjel. Der er ikke nødvendigvis tale om tomme trusler, og angsten kan være stor nok til, at man ikke vover at forlade forholdet.


Handlingslammet

Efter langvarig psykisk vold kan man være så medtaget og nedbrudt, at man har mistet troen på, at man er i stand til at forlade den voldelige partner og klare sig uden ham.


Økonomi

I forhold, hvor den voldelige mand samtidig er eneforsørger og giver økonomisk tryghed, kan det virke økonomisk uoverskueligt at skulle forlade ham.


Skam

Der er stærke følelser af skam og ydmygelse på spil. At opgive forholdet eller ægteskabet kan synes som endnu en falliterklæring.


Kultur og religion

Afhængigt af, hvilken kultur og religion man er opvokset og lever med, kan ophævelse af ægteskabet virke umuligt, da det er i strid med tro og normer. Man kan risikere families, venners og kirkens fordømmelse, hvis man lader sig skille. Indenfor visse kulturer tillades mandens vold mod kvinden indenfor ægteskabet så længe, det ikke er med fare for kvindens liv.


Opholdstilladelse

Kvinder, der er kommet til Danmark for at blive gift og kun har opholdstilladelse i kraft af ægteskabet, kan have endnu et problem at slås med: udvisning og hjemsendelse til et land, hvor de ikke har nogen fremtid som fraskilt, eller hvor de risikerer fordømmelse og straf.


Fornægtelse

Har man været udsat for vold i en lang periode er tolerancetærsklen ændret. Man kan synes, at det ikke er så slemt endda. Eller, man kan tro, at volden er et problem, der skyldes alkohol eller narkotika og kan afhjælpes, "hvis bare..". Andre har umuligt ved at klassificere sig som voldsofre: "Vi er ikke voldsramte i vores familie".


Lavt selvværd og skyldfølelse

Man kan fra før forholdets begyndelse have et lavt selvværd og dermed en forventning om at blive dårligt behandlet. Man vil acceptere den dårlige og voldelige behandling, der er i overensstemmelse med selvopfattelsen, og hver voldelig episode vil blot bekræfte den skæve selvopfattelse; at man ikke er noget værd. Accepten af volden har således god grobund, da man selv føler sig ansvarlig for at fremprovokere volden ved at være et dårligt menneske, der ikke fortjener bedre.