Forlad volden


Hvis tiden ikke har nogen akut betydning (f.eks. i tilfælde med grov og/eller livstruende fysisk vold), er det en god idé, at du planlægger og forbereder, hvordan du kommer ud af det voldelige forhold eller ægteskab.


Bankkonto og bankboks

Sørg for at åbne en bankkonto i dit eget navn, som din partner ikke kender til og ikke har adgang til. Aftal med banken, at de ikke sender kontoudtog til jeres fælles adresse. Læg penge til side i den udstrækning, du kan. Lej en bankboks i dit eget navn, og aftal igen med banken, at de ikke sender breve vedrørende bankboksen til jeres fælles adresse. Brug bankboksen til opbevaring af vigtige dokumenter (eller fotokopier).


Økonomi

Hvis din partner eller ægtefælle har været alene om at tage sig af økonomien, kan det virke overvældende pludseligt at skulle sætte sig ind i hele privatøkonomien. Kontakt en bankrådgiver og spørg, hvad du skal medbringe for at få et overblik. Det er bankrådgiverens opgave at hjælpe og vejlede dig bedst muligt. Husk, du er kunde, og betaler i forvejen for bankens ydelser; også rådgivning. Hvis der er fælles gæld, så bed bankrådgiveren forklare, hvordan fællesøkonomien opdeles ved samlivets ophør. Spørg også om et realistisk forslag til at afdrage din del af gælden.


Juridisk bistand

Der kan være forskellige årsager til, at du får brug for juridisk bistand, f.eks. økonomi og forældremyndighed. Undersøg, om jeres indboforsikring dækker retshjælp, og spørg forsikringsselskabet om dækningen. Amt og kommune kan i reglen oplyse om gratis, juridisk rådgivning. Desuden kan du kontakte Retshjælpen i København og blive oplyst om gældende regler for gratis juridisk bistand.


Mailkonto

Det kan være en god idé at åbne en mailkonto, som kun du kender til. Du kan vælge en gratis "webmail", som Yahoo eller Hotmail, der ikke kræver en mailklient (mail program) men blot en browser og internetadgang, så du kan bruge den udenfor hjemmet, f.eks. på arbejde, fra biblioteket eller en netcafé. Sørg for at kopiere dit adressekartotek, så du har alt, hvad du skal bruge, selv om du ikke længere har adgang til din mailprogram derhjemme.


Internet

Hvis du bruger debatten på Kvinder I Krise eller andre tilsvarende debatter, så sørg for, at din partner ikke kender til din internetaktivitet. Hvis du drøfter dine planer om at forlade din partner i et debatforum på internettet, kan din partner i værste fald få kendskab til dine planer ved at læse samme debatforum. Undlad derfor at skrive detaljerede oplysninger, der kan afsløre din identitet eller geografiske placering. Læs desuden Sikkerhed på internettet.


Netværk

Det er et stort og vanskeligt skridt at komme ud af et voldeligt forhold. Hvis du har mulighed for det, er det en god idé at drøfte dine planer med et fornuftigt menneske fra dit netværk, der kan hjælpe dig med at bevare overblikket. Hvis der ikke er nogen i din omgangskreds, du ønsker at betro dig til, kan du henvende dig til din læge eller en socialrådgiver, der begge har tavshedspligt. Du kan også kontakte din præst, et krisecenter, eller finde en selvhjælpsgruppe for voldsramte kvinder. Desuden er der mange muligheder for anonym rådgivning både telefonisk og ved personlig henvendelse. Du behøver ikke at stå alene, og det kan ikke anbefales, at du forsøger. Om det så kun er et par anonyme telefonsamtaler med en rådgiver, er det langt bedre end intet.

Bolig

Medmindre din mand flytter, og du kan blive boende, bør du gøre dig overvejelser om bolig. Hvis du påtænker at købe en ny bolig, så kontakt både bankrådgiver og ejendomsmæglere for rådgivende samtaler. Hvis du påtænker at leje en bolig, bør du undersøge mulighederne grundigt, da der i reglen vil være lange ventelister hos boligselskaberne. Du bør tage med i dine overvejelser, om du ønsker at blive i nærheden af, hvor du boede med din mand eller vil flytte til en anden by eller landsdel. Du bør især tage hensyn til, at du skal kunne føle dig tryg i dit nye hjem, særligt hvis der er risiko for, at din mand kan finde på at opsøge dig og tiltvinge sig adgang til dit nye hjem.


Adressebeskyttelse

Når du er flyttet, kan det være en god idé at få adressebeskyttelse. Kontakt Folkeregistret i kommunen, hvor du bor eller flytter til og bed om adressebeskyttelse. Du bør samtidig bede om vejviserbeskyttelse, så du ikke bliver opført i lokale telefonbøger og vejvisere. Vær opmærksom på, at adresse- og vejviserbeskyttelse skal fornys hvert år samt ved flytning.


Hemmeligt telefonnummer

Henvend dig til dit teleselskab og bed om at få udeladt nummer, så dit telefonnummer ikke udleveres ved henvendelse til Oplysningen, og ejheller fremgår af telefonbogen. Bed desuden om at få skjult nummer, så dit nummer ikke kan aflæses af en nummerviser, hos dem, du ringer til.